mandag den 19. januar 2009

Nye bøger

Der er indgået en hel del nye bøger i biblioteket - alle velanmeldte - siden sidste nyhedsliste i november. Jeg vil kort omtale nogle få: "Europa i forandring: En grundbog om EU´s politiske og retlige system." Dette er grundbogen om EU lige nu. Er den for uddybende har vi naturligvis også Hans Branners bog om EU, der henvender sig til de gymnasiale uddannelser.

"Det ufattelige liv" er kommet i en 3. udgave. Den handler om evolutionsbiologi og er meget omfattende. Den egner sig glimrende til tværfagligt samarbejde: Biologi, kemi, filosofi, religion.

"Hvad er god undervisning" af den tyske forfatter Hilbert Meyer giver råd og ideer til hvordan man som lærer udvikler en stil og metode præget af 10 kendetegn for god undervisning.

"Arkitektur der forandrer - fra ghetto til velfungerende byområde" tager sit udgangspunkt i forskellige byer i verden, hvor omdrejningspunktet er, hvordan vi skaber boliger, der kan leves i.

"Det ekstreme køn: Sport, politik og maskulinitet" af Hans Bonde handler om mænd og skulle ifølge bagsiden føje nye facetter til vores forståelse af denne art!

"Terror" af Michael Burleigh fokuserer på den del af terrorismen, som har impliceret den vestlige verden. Burleigh leverer et absolut ikke glorificeret syn på terrorisme.

"Kampen om København: Magt og demokrati i byens rum 1870-1901" af Jens Toftgaard giver en ny fortolkning af forfatningskampen 1870-1901.

"Den lodrette beståen" er en ny europæisk kultur- og idéhistorie, der kronologisk præsenterer kilderne til den vesterlandske kultur. Bogen tematiserer, at mennesket ikke kun lever vandret i nutiden, men også lodret i og af historien.

Den komplette liste over nye bøger kan ses her: https://www.booking.cu.dk/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-uno-e&in_ca_list_type_id=10029&in_ca_literature_list_id=1162

Ingen kommentarer: