torsdag den 5. marts 2009

Nye bøger i studiecentret

Den længe ventede bog: "Videnskab & Virkelighed: Videnskabsteori for gymnasiet" af Bjarne Troelsen er nu endelig kommet. Bogen er delt op i 3 hovedafsnit: Første del der giver en kortfattet indføring i elementær videnskabsteori og kan bruges af alle alderstrin. Det afsnit kan suppleres med artikler fra ordbogen bagerst.

Vil man gå dybere i emnet, består hoveddelen (2.del) af bogen af videnskabernes idehistorie. Disse afsnit kan bruges uafhængigt af hinanden og såvel tværfagligt som enkeltfagligt. Det er bogens intention at stimulere refleksion over videnskab, fag og metoder.

Endelig indeholder bogen også cases om dilemmaer, paradokser der lægger op til diskussion. Se anmeldelse fra Gymnasieskolen

Nye bøger i studiecentret

Ingen kommentarer: