mandag den 16. november 2009

Projekt Lib-guide - et samarbejde

Marianne Zibrandtsen, rektor ved Aurehøj Gymnasium skrev i DF Revy nr. 4, maj 2009 en artikkel: Hvordan er de nye studenter ,om hvordan gymnasiereformen har ændret bibliotekets rolle i forhold til gymnasieeleverne og lærerne.

Iblandt flere pointer nævner hun, at biblioteket har en kæmperolle at spille mht.at sikre sig, at lærerne kender til de gode kilder, samt at lærere og bibliotekar i fællesskab må sikre sig, at elevernes kritiske sans udvikler sig og give dem gode færdselsregler til nettet.

I en anden artikkel i bladet skriver Susanne Nielsen, bibliotekar ved Holstebro Tekniske Skole om værktøjet Lib-guide, der har til formål at bedre udviklingen af elevernes informationskompetence. Det er udviklet i et samarbejde med fagfolk indenfor undervisning, biblioteker og e-læring. Værktøjet er målrettet ungdomsuddannelserne og fungerer som en platform for videndeling for gymnasiebibliotekarer og lærere ved at give adgang til det materiale, der bliver lagt ind, og give mulighed for at bruge og redigere det.

Lib-guide er stadig en betaversion og har endnu mangler især på designsiden, men det opfylder det som Olof Sundin (2006) kalder at skabe en kontekstuel fleksibilitet, idet Lib-guide er en fælles og frit tilgængelig værktøjskasse, hvor både lærer og bibliotekar kan fylde på.

I den evaluering der blev afsluttet for et år siden og i den efterfølgende mastermodulopgave af Susanne Nielsen konkluderedes det, at Lib-guide hjælper til at strukturere undervisningen, at den medierer samarbejdet mellem lærer og bibliotekar, og at Lib-guide ikke kan stå alene men skal anvendes som blended learning.

En videreudvikling af Lib-guide kan give ungdomsuddannelserne det værktøj til udvikling og evaluering af informationskompetence, som de videregående uddannelser har haft i SWIM og UB-testen.

Ingen kommentarer: