torsdag den 25. februar 2010

Googlegenerationen

En af mine kollegaer Gunhild Søndergaard besøgte i oktober 2009 en af forfatterne bag rapporten Information Behaviour of the Researcher of the Future David Nicholas i London.

David Nicholas rapport punkterer myten om, at børn og unge, der er vokset op med internettet, er digitalt indfødte og har fået færdigheder i at søge information fra barnsben af. Hans undersøgelse viser, at de unge stoler for meget på søgemaskineresultater, klikker hurtigt videre og mangler grundlag for en kritisk tilgang til kilderne. Mange finder ikke de kvalitetsresurser, som biblioteker og skoler har købt afgang til. I den trykte verden svarer det til, at en stor del af bøgerne var gemt. Han siger direkte: We -young and old; the naive and those that know better - have taken to fast information as we have to fast food, and we are about to face the same consequences.

Det er indlysende, hvilke uheldige konsekvenser en sådan adfærd kan have for kvaliteten af uddannelser og i samfundet som helhed.

Løsningen er ifølge David Nicholas, at vi skal give unge gode søgevaner ved at overbevise dem om værdien af at kunne mestre information. Vi skal simpelthen skabe situationer, hvor vi overbeviser de unge om, at mestring af information fører til en bedre fremtid for dem: En bedre uddannelse, et bedre job, et bedre liv.

Kilde: Gunhild Søndergaard: Googlegenerationen.DanmarksBiblioteker, årgang 2009, nr.8

Derfor har vi også på Nørre Gymnasium investeret i en række kvalitets informations ressourcer, eleverne kan bruge i deres daglige skolearbejde. En liste over disse med passwords kan du få i Nørre G's studiecenter. Jeg vil også i kommende blogindlæg omtale de konkrete baser.

Og så til noget helt andet - der er kommet nye spændende bøger i biblioteket se
Nye Bøger

Ingen kommentarer: