torsdag den 18. august 2011

Nye bøger og TV programmer

Der er nu kommet nye bøger på hylden og en del nye TV programmer.

Jeg kommenterer her et par af udgivelserne:

Blandt de nye bøger er Dag Heedes introduktion til en af vor tids mest betydningsfulde filosoffer: Michel Foucault. I antologien er der blandt flere tekster to, der omhandler Foucaults magt- og diskursbegreb. Den er meget anvendelig f.eks. i samfundsfag og til SRP og AT i 3. g.

En anden ny bog er James Fergussons bog om Taliban. Den er et must for læsere, der ønsker at forstå, hvad der foregår i Afghanistan og kan også bruges til ovennævnte opgaver tilligemed Kaj Pinholt Jespersens og Hans Branners glimrende undervisningsbog: Afghanistan, Taleban og det internationale samfund.

En helt ny bog for pædagogisk interesserede (f.eks. gymnasielærere) er Uren pædagogik, der gør op med synet på pædagogik som en metode løsrevet fra konteksten. Den er nyskabende,og det er en antologi, der sagtens kan læses i uddrag.

Vær også opmærksom på TV-serien: Kampen om sproget, der sætter fokus på forskellig brug af det danske sprog. Den er meget underholdende og oplagt til dansk og almen sprogforståelse.

E-resursen Infomedia - den danske fuldtekst avisdatabase er blevet væsentlig forbedret, idet der nu er adgang til vigtige tidskrifter som Mandag Morgen og Ugeskrift for Læger og mange flere. Du får adgang via Skodadatabaserne - spørg i studiecentret eller din lærer.

Ingen kommentarer: