mandag den 7. november 2011

SRP - brug e.resurser

studiecentrets hjemmeside se kan du se hvilke e.resurser, vi tilbyder til skolens SRP skrivende elever.

Jeg vil fremhæve den nyeste Global Issues in Context, der indeholder perspektiver på internationale nyheder og begivenheder. Den har spændende artikler af forskellig karakter indenfor emnerne økonomi, politik, klima, medicin, miljø, samfundsforhold, videnskab, teknologi, familieforhold mm. Det er f.eks. her, du finder det bedste, vi har adgang til indenfor bioetik, så den er meget anvendelig i emner, der ikke er så meget om i andre baser.

Booker du en tid hos bibliotekaren til SRP hjælp kan jeg vise dig hvilke e.resurser, der er bedst i forhold til dit emne.

Se også det næste indlæg om vores e.resurser, det blev bragt d. 18. november 2010 på bloggen:

"I Skodabaserne finder du Infomedia med avisartikler og anmeldelser i fuldtekst. Faktalink har artikler om mange SRP relevante emner, og her er en god oversigt over kilder, også avisartikler som du derefter nemt kan finde i Infomedia.

Brittannica online er ikke kun et leksikon, det er også en brønd af gode links, artikler, statistik, film og meget mere. Prøv blot deres Shakespeare arkiv.

Gale er en engelsk base med mange kvalitets resurser indenfor flere emner, især historie og litteratur. Prøv blot at se under topics. Vær også opmærksom på, at her er taler og førstehåndskilder.

Fra bibliotekets hjemmeside finder man også adgangen til vores øvrige e.resurser: Science Ressource Center, der er en naturvidenskabelig base med godt materiale indenfor biologi, kemi, fysik og matematik. Her er også rigtig gode biografier af opfindere mm. Her finder du også Contemporary Literary Criticism Select, hvor du kan finde kritik og anmeldelser af fiktion.

Europa World Online er en fremragende base til detaljeret landeinformation og statistik fra 250 lande. Her er også gode artikler om organisationer i de enkelte lande, og man kan lave sammenlignende statistik.

Ebsco er en fuldtekstbase, og ligsom Gale indeholder den også primær kilder. Den går tilbage til 1975. Bemærk at der er en særlig underbase med vægten på England og Irland. Den er super anvendelig til SRP.

I finder adgang til baserne fra Nørre Gymnasiums biblioteks hjemmeside og koder i studiecentret eller lectio.

Husk også at dit lokale folkebibliotek giver fjernadgang til gode e.resurser. Det er nyttigt, når alle bøger er udlånt."

Ingen kommentarer: